Netværk

Netværk i Udbudsret

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Konference

Udbudskonferencen

Kursus

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven

Indhold

Den nyeste udbudslov fra 2016 og konstante ændringer i retspraksis pga. domme og afgørelser fra både Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-domstolen stiller krav om, at jurister og andre professionelle, som arbejder med udbudsret, konstant skal holde sig opdateret og have grundig viden inden for adskillige emner. Dertil kommer, at der er adskillige aktører, som har indflydelse på området eller som arbejder inden for området. Dette medfører, at der er krav om, at man har et indgående kendskab til mange aktører og deres ageren.

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

Emneliste til kommende sæson

  • Dynamiske rammeaftaler
  • Sortimentsudbud
  • Kontrolbud
  • Den gode kontrakt
  • Markedsdialog
  • Databeskyttelse og udbud
  • Kontrakter som er undtaget fra udbudsreglerne
  • Revision af udbudsloven
  • Håndtering af overdragelse medarbejdere/VOL i udbudsforretninger
  • Kontrol og undersøgelsespligt


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor udbudsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater, jurister, udbuds- og tilbudsansvarlige.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager jurister, udbuds- og tilbudsansvarlige, der beskæftiger sig med udbudsretlige forhold enten som rådgivere eller som aktører på markedet samt andre aktører, der har erfaring med udbudsretlige forhold i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Konference

Udbudskonferencen

Kursus

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven