Netværk

stroke-width="2.28571" />
Læs mere om JUC's kursus i ansættelsesret, hvor du bliver opdateret på den nyeste retspraksis - med gennemgang af temaer, der erfaringsmæssigt volder udfordringer for arbejdsgivere.

Netværk

Netværk i Udbudsret

Få indsigt i og sparring om retspraksis, domme og afgørelser

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Den nyeste udbudslov og løbende ændringer i retspraksis pga. domme og afgørelser fra både Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-domstolen, stiller krav om, at jurister og andre professionelle, som arbejder med udbudsret, konstant skal holde sig opdaterede og have grundig viden inden for adskillige emner.

Dertil kommer, at der er en lang række aktører, som har indflydelse på området, eller som arbejder inden for området. Dette medfører, at der er krav om, at man har et indgående kendskab til disse aktører og deres ageren.
 
Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og netværkslederne fra møde til møde.

Den tentative liste for sæsonen:


 • Nyeste domsafgørelser
 • Udbud og håndtering af persondata
 • Horisontale samarbejder
 • DIS og kvalifikationsordninger efter FSVD
 • Faldgruber for henholdsvis ordregivere og tilbudsgivere
 • ESPD og berigtigelsesmulighederne (når EU-Domstolen har afsagt dom i Kolin-sagen)
 • Self-cleaning / KFST.
 • Bæredygtigt indkøb af både varer og tjenesteydelser

Målgruppe

Netværket optager jurister, udbuds- og tilbudsansvarlige, der beskæftiger sig med udbudsretlige forhold - enten som rådgivere eller som aktører på markedet samt andre aktører, der har erfaring med udbudsretlige forhold i praksis.
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvormed medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.