Netværk

stroke-width="2.28571" />
JUC's kursus om ledelsesansvar giver dig indsigt i problemstillinger om bestyrelsens, ledelsens og selskabsejernes ansvar og hæftelse i selskabet. Læs mere om kurset i ledelse her.

22. januar 2023

En ny form for juridisk uddannelse

Del på sociale medier

in
t
f

JUC’s specialistnetværk har i mere end 20 år, været højt respekteret blandt advokater og jurister i Skandinavien. Sammenlignet med traditionelle juridiske kurser, tilføjer specialistnetværket en ny dimension til uddannelse og kompetenceudvikling, hvor du som advokat, stadig optjener dine point og de timer du behøver – Men hvad er et specialistnetværk?

En ny tilgang til uddanelse

JUC’s specialistnetværk er et unikt uddannelsesformat, der er et alternativ til de traditionelle juridiske kurser. Når du deltager på vores specialistnetværk, bliver du en del af et inspirerende juridisk forum, der fokuserer på diskussioner samt udforskning af emner relateret til aktuel og nyeste retspraksis. Du bliver en del af en netværksgruppe, hvor du deler din ekspertviden med andre specialister, baseret på de mest aktuelle juridiske problemstillinger inden for et specifikt juridisk område.

Det kaldes et ”specialistnetværk”, da et centralt element er, at deltagerne har en oprigtig interesse i også at opbygge eller udvide deres faglige netværk, alt imens de er på en læringsrejse sammen. Specialistnetværket tilbyder et eksklusivt forum, hvor praktiserende advokater og virksomhedsjurister mødes og sammen udvikler en endnu dybere forståelse for deres juridiske ekspertområde.

Det faktum at lovgivningen konstant er i udvikling betyder, at det er muligt at udvikle sig i fællesskab over flere år. Mens du lærer og holder dig opdateret om nye regler i selskab med erfarne specialister, opbygger du samtidig værdifulde professionelle relationer uden for din organisation.

Udbyg din ekspertviden I specialistnetværket

Specialistnetværket faciliteres af en ”netværksleder”, der er en formel autoritet og ekspert på netværkets juridiske område. Selvom netværkslederen faciliterer forummets diskussioner på både et højt teoretisk og praktisk niveau, vil deltagerne også spille en aktiv rolle på specialistnetværket i form af videndeling. ”Hver deltager på specialistnetværket besidder et allerede stærkt eksisterende grundlag af juridisk viden, og dette har en positiv effekt på læringsoplevelsen, når deltagernes egne erfaringer bringes ind i diskussionerne. Det skaber en mere dynamisk læringsoplevelse, siger Lars Fogtmann, CEO hos JUC.

Specialistnetværkets dna

Nøglekarakteristika i netværkets DNA er, at deltagerne er specialister med en betydelig viden, erfaring og færdigheder. Deltagerne er ambitiøse, og de er proaktive, fordi de holder sig opdateret på den konstant udviklende lovgivning. Deltagerne er også motiverede af at kunne behandle de problemstillinger, der berører virksomheder eller kunder, professionelt og på bedst mulig vis, og de anerkender værdien af et professionelt netværk.

Som et resultat af det høje niveau af erfaring og ekspertise der findes i specialistnetværket, er det en fantastisk mulighed for kandidater, som kæmper med at finde juridisk kompetenceudvikling/uddannelse, der matcher deres ekspertiseniveau.

”JUC’s specialistnetværk tilbydes kun som et format med fysisk fremmøde, da den høje værdi i netværket er umulig at få gennem en skærm”, siger Lars Fogtmann.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Del på sociale medier

in
t
f