Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk for Adm. Direktører og Ejerledere

Med fokus på at udvikle din forretning og dine egne ledelseskompetencer

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

Denne netværksgruppe er for profiler i topledelsen. For dig som er direktør eller ejerleder og ønsker at udvikle din forretning og dine egne ledelseskompetencer.

Det er ligeledes et netværk for dig, der ikke er bange for at blive udfordret på egne tilgange til strategi, udvikling og ledelse og for dig, der er nysgerrig på, hvordan andre ledere på samme niveau som dig selv udøver ledelse som disciplin – på tværs af brancher og industrier.

Om netværket
Denne netværksgruppe er tilegnet administrerende direktører og ejerledere, som ønsker stærke relationer og fortrolig sparring. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling på konkrete temaer samt indblik i de udfordringer, der berører medlemmerne i hverdagen. Netværket vil ligeledes give dig en anledning til at investere i dig selv samtidig med, at du udvikler dine kompetencer.

Dagene skal ses som et frirum til at opnå inspiration og læring og til at skabe relationer med andre mennesker, der forstår hverdagen med ledelse på topniveau.
Vi står for al planlægning samt facilitering, og vi sørger selvfølgelig for fuld forplejning.

Vi skaber en oplevelse, hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest mulig udbytte af dagen og gå herfra med masser af inputs og nye relationer.

1. møde:

Foredrag af Michael Olrik-Andersen, brandingekspert, foredragsholder og strategisk rådgiver for en lang række danske og internationale virksomheder.

I foredraget gennemgår Michael Olrik-Andersen de overvejelser, en virksomhed bør have for at identificere kernen i sit brand og dernæst de steps, virksomheden bør tage for at lade sit brand komme til live.

I en verden af uendeligt mange løsninger er kunderne udsat for et hidtil uset bombardement af informationer oftest af faktuel og dermed svær tilgængelig karakter. Dette leder til kompleksitet, der leder til uoverskuelighed, der igen leder til beslutninger, der tages associativt – med “maven”.
Dette betyder, at brands spiller en vigtigere rolle end nogensinde før, hvilket medfører, at virksomhederne skal være ekstremt skarpe på deres brand og produktbrands for at komme i den præference-position, der i sidste ende leder til salg, til rekruttering af fremtidige medarbejdere, til investorer, til partnere og til et bedre public image.

I løbet af foredraget bliver deltagerne stillet en række strategiske spørgsmål, der kan fungere som afsæt for diskussioner hjemme i virksomheden som f.eks.:

- Hvilke problemer er det reelt, vores brand er sat i verden for at løse?
- Hvordan løser vi dem?
- Hvorfor er det netop disse problemer, vi ønsker at løse?
- Hvilket udbytte får andre (kunder, medarbejdere, partnere, samfundet) af vores løsninger?

Derudover vil der være oplæg af Morten Lee Sørensen, Founder af ISH ApS.

2. møde:

"LEADING THE FUTURE" med Malene Hein, strategisk sparringspartner, Keynote speaker & facilitator.

Har I opdateret jeres organisatoriske spillebane til fremtidens nye spilleregler?

Vores arbejdsmarked kalder på et nyt fundament for ledelsen af fremtidens organisationer. For vi kan ikke proklamere, at vi er bæredygtige, hvis vi samtidig producerer ”menneskeligt affald” og ikke får udlevet potentialet hos vores medarbejdere med de rette rammer for, at de kan trives.
Vi er i gang med et uundgåeligt paradigmeskifte i nutidens ledelse, hvor ”human being” kommer før ”human doing”, hvilket tvinger os til at ændre på de gamle spilleregler for, hvordan vi leder vores organisationer.
Vi skal fra mere til bedre – både vækst og ledelse skal derfor være båret frem af bæredygtige initiativer.
Hvis vi ser på fremtiden som et spil, hvor vi som organisation enten taber eller vinder på baggrund af det sæt kort, vi har på hånden, så får vi brug for at aktivere ”Leader-shift”, som en opgradering af vores ledere til et bæredygtigt lederskab, for at vi kan hjælpe spillets nøglepersoner, medarbejderne, med at lykkes. Organisationer, som holder fast i de gamle spilleregler, har allerede tabt. De oplever nemlig udfordringer med, at der skabes en kløft mellem generationerne, at ”holde på” deres medarbejdere, en stigning i antallet af stressede medarbejdere samt forældet silotænkning og rigide rammer, som blokerer for effektivitet & innovation – og det kan aflæses på bundlinjen.
Derfor skal vi kigge mod fremtiden med fokus på, hvordan I som ledere kan opgradere jeres lederskab, så det matcher
fremtidens spillebane.

3. møde:

Virksomhedsbesøg hos Boozt med overnatning.
I årevis har frygten for Amazon, verdens største e-handelsplatform, bredt sig blandt danske detailhandlere.
Men for Boozt, som er Nordens førende online stormagasin, anskuer man konkurrencen på anden vis, og forbereder sig på Amazons indtog i Norden, ved at opruste og udvide kerneforretningen.
Boozt er udover at være et online stormagasin også en teknologivirksomhed, hvor alle dele af driften følges og styres digitalt. Indkøb, lagring, salg, pakning, levering og returnering afføder data, der giver unik og værdifuld indsigt i forbrugsmønstre, trends, priser og efterspørgsel.
På dette virksomhedsbesøg besøger vi Boozts topmoderne og fuldt automatiseret robotlager i Ängelholm i Sverige. Her plukker 700 robotter varerne til hver enkelt ordre fra en kube med over 700.000 kasser placeret i det 64.000 kvadratmeter store lager – et areal svarende til 10 fodboldbaner!

4. møde:

Thi kendes for ret….
Vi får en dommer fra byretten & en højesteretsdommer ind, så vi kan stille nærgående spørgsmål grundloven og hvordan de ser hvad der er deres opgave i denne forbindelse!

John Larsen er dommer ved Retten i Roskilde. Som dommer behandler han alle typer civile sager og straffesager. Han er medlem af Dommerforeningens fagudvalg for civilproces og arbejdsgruppe om civile sager, og har deltaget i udarbejdelse og revision af vejledningen om behandling af civile sager ved byretterne.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværksgrupper er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Vores ‎netværksgrupper tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

  • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

  • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

  • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

  • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil har gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk, der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f