Netværk

Netværk i Børs- og Kapitalmarkedsret

Erfaringsudveksling om aktuelle temaer og problemstillinger på området

20

lektioner

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

Netværket i børs- og kapitalmarkedsret fokuserer på den stigende kompleksitet af regulering inden for børs- og kapitalmarkedsret. Vi dykker ned i hvordan vi opererer i de skiftende regler, der styrer kommunikation og handlinger på det finansielle marked.
Netværket koncentrerer sig om omfattende børs- og kapitalmarkedsregulering og udforsker de aktuelle udfordringer inden for dette område.
Netværksmøderne har en fortrolig atmosfære, hvor specialister deler deres ekspertise. Samtidig får du mulighed for at dele dine egne udfordringer i et tværfagligt miljø med ligesindede.
Netværket fokuserer på børs- og kapitalmarkedsretten fra et investor relations perspektiv. Dette område er præget af komplekse regler inden for både børs- og kapitalmarkedsretten, samt økonomiske, strategiske og juridiske spørgsmål.

Emner der bliver drøftet på netværket er: 


Generalforsamlinger - Dette område kommer op på flere af møderne, især i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne i foråret.
 • Hvordan forbereder og afvikler du en god generalforsamling?
 • Hvordan er det med de nye regler om fuldmagter?
 • Hvilken betydning har Proxy Advisors for virksomheden?
 • Hvilke tvister opstår når de mener andet end selskaberne
 • Hvem skal investorerne stemme på til generalforsamlingen?

Market Abuse Regulation
 • Hvornår er en oplysning ”intern viden”, og hvad betyder det for selskabet og medarbejderne, herunder for Investor Relations?
 • Hvornår kan offentliggørelsen af intern viden udsættes? 
 • Hvad er kravene - og risiciene?

Kapitalanskaffelse og -struktur
 • Emission af aktier, obligationer og andre finansielle instrumenter.
 • Fusioner og opkøb: Regulatoriske overvejelser og godkendelser.
 • Kapitalrestrukturering og gældsforhandling.

Shareholder Activism
 • Forståelse af aktivistiske aktionærers indflydelse
 • Hvordan reagerer virksomheder og investorer på shareholder activism?

M&A og Investor Relations
 • Investor relations-aspekter af fusioner og opkøb
 • Håndtering af investorforventninger under ændringer i virksomhedsstrukturen.

Børsregulering og noteringskrav

ESG og Bæredygtighed

Regulatoriske Udfordringer og Muligheder

Incitamentshåndtering hos selskaberne

Shareholder targeting

Aktietilbagekøb og indløsning

Formål

I netværksgruppen skaber vi et fortroligt forum, hvor der både på et akademisk og praktisk niveau, kan diskuteres aktuelle temaer og udfordringer, udveksles erfaringer og opnås ny viden på området.

Du vil både møde ligesindede og blive udfordret af det tværfaglige samspil, der styrker din forståelse for udfordringer i praksis, som gør dig i stand til at være på forkant.
 

Målgruppe

Netværket henvender sig til advokater, ledelsesmedlemmer, Investor relations, in-house jurister, børsmæglere, Investment bankers samt andre professionelle fra finansinstitutter og investeringsselskaber med interesse for børs- og kapitalmarkedsret.  

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af, eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, så du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Del på sociale medier

in
t
f