Netværk

Netværk i Cybersikkerhed

Aktuelle og praktiske problemstillinger

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Den teknologiske udvikling – herunder udviklingen af kunstig intelligens og kvanteteknologi – skaber både nye muligheder og udfordringer for cybersikkerheden. Cybertruslen imod Danmark er ifølge Center for Cybersikkerhed MEGET HØJ, og det har store – især økonomiske – konsekvenser. Krigen i Ukraine har også øget truslen fra hacktivisme og spionage.
JUC’s netværk dykker ned i aktuelle cases fra danske virksomheder og organisationer.
Her får medlemmerne et fortroligt indblik i, hvilke cyberhændelser og sikkerhedsudfordringer andre har mødt, og hvordan de har håndteret dem.
Derudover er der fokus på den seneste lovgivning på området.

Mulige emner til kommende sæson

 • GRC (Governance, Risk & Compliance)
 • NIS2 og DORA
 • Data loss prevention, detection & response
 • Risikostyring på digitale forretningsrisici for ledelser grundet NIS2-direktivet
 • Praktiske oplæg m. håndgribeligt indhold
 • AD-beskyttelse – Azure AD
 • Office 365 – gennemgå sikkerheden i programmerne
 • Knæk ejerskabsnøden – implementeringer
 • Threat Hunting
 • Awareness: Kommunikation, videreformidling & ledelses buy-in
 • Security tools og cyberforsikringer
 • Patch management
 • Insider-truslen
 • Internet of things – trusler og muligheder
 • Sikkerhedsstandarder og best practices
 • Sikkerhedsrapportering
 • Konsekvensanalyse
 • Threat intelligence
 • Cloud

Medlemmerne har på hvert møde indflydelse på emner til de kommende møder. Desuden lægger gruppen stor vægt på at have højaktuelle emner oppe på møderne.

Formål

JUC-netværket i Cybersikkerhed har til formål at skabe et fortroligt forum, som på et både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger.

Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området.

I netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for at drøfte ikke blot de overordnede linjer men også de små detaljer inden for cybersikkerhed.
 

Målgruppe

Netværket tager hånd om aktuelle, praktiske problemstillinger inden for cybersikkerhed. Derfor forventes det, at du som medlem har et vist kendskab til og erfaring med forebyggelse og tackling af cybertrusler. Om du arbejder i den private eller offentlige sektor er underordnet.

Cyber- og informationssikkerhed er en fælles indsats, hvorfor netværket inviterer både strateger, teknikere, forskere såvel som jurister og andre rådgivere til drøftelser og behandling af aktuelle cases.
 

Materiale

Alle medlemmer af netværket vil få udleveret relevant materiale på JUC's online materialeportal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.