Netværk

Netværk i Cybersikkerhed

20

lektioner

21950 DKK.

Indhold

Den teknologiske udvikling, herunder udviklingen af kunstig intelligens og kvanteteknologi, skaber både nye muligheder og udfordringer for cybersikkerheden. Cybertruslen imod Danmark er, ifølge Center for Cybersikkerhed og det har store, især, økonomiske konsekvenser.  Senest har vi set under COVID-19-krisen set, at cyberkriminelle udnytter situationen til at snyde via falske mails og andre digitale fælder.
JUC’s netværk dykker ned i aktuelle cases fra danske virksomheder og organisationer.
Her får medlemmerne et fortroligt indblik i, hvilke cyberhændelser og sikkerhedsudfordringer andre har mødt, og hvordan de har håndteret dem.

 

Emneliste til kommende sæson

 

 • Data loss prevention, detection &response
 • Threat Hunting
 • Awareness: kommunikation, videreformidling & ledelses buy-in
 • Security tools og cyberforsikringer
 • Patch management
 • Testmiljøer
 • Privacy by Design
 • Insider-truslen
 • Internet of things – trusler og muligheder
 • Sikkerhedsstandarder og best practices
 • Sikkerhedsrapportering
 • Konsekvensanalyse
 • Threat intelligence
 • Cloud
 • Container security
 • GSC


Formål

JUC-netværket i Cybersikkerhed har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for cybersikkerhed.


Målgruppe

Netværket tager hånd om aktuelle, praktiske problemstillinger inden for cybersikkerhed. Derfor forventes det, at du som medlem har et vist kendskab til og erfaring med forebyggelse og tackling af cybertrusler. Om du arbejder i den private eller offentlige sektor er underordnet. Cyber- og informationssikkerhed er en fællesindsats, hvorfor netværket inviterer både strateger, teknikere, forskere såvel som jurister og andre rådgivere til drøftelser og behandling af aktuelle cases.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.