Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i ESG

Ansvarlig værdiskabelse via dokumenterbare indsatser

20

lektioner (point)

24950 DKK.

Indhold

ESG er en valuta for ansvarlig værdiskabelse og et rammeværk, der kan dokumentere virksomhedernes fremdriftsveje mod et mere bæredygtigt samfund. 


Mens de finansielle data er modne, er modningen og dermed sammenligningen af ikke-finansielle data stadig på vej.

ESG’s aktualitet er drevet af samfundets voksende forventninger til virksomheders ansvar, og EU’s kommende lovgivning på området. Bæredygtig transformation kræver både kommunikation og dokumentation.


Vi taler om ideer til at udtrykke virksomhedens bæredygtighedsarbejde i tal - i en hovednøgletalstabel - for bæredygtighed kan måles, men ansvarlighed har mange bundlinjer, og det kræver mange og meget diverse måleenheder at rapportere på både CO2-emissioner, arbejdsulykker, trivsel og god selskabsledelse.


Dette netværk vil fremme og styrke samtalen om, og rapporteringen af, ESG. For mens det er ledelsen, der driver den bæredygtige forandring i virksomheder, er det måltal der sikrer, at den ønskede forandring sker.

Med afsæt i ESG Barometerets kortlægning af C25-virksomhedernes bæredygtighedsrapportering vil netværket afsøge E'et, S’et og G’ets modenhed og relevans for små og store virksomheder på tværs af sektorer og diskutere, hvor ESG er på vej hen.

 

På netværksmøderne kan vi komme omkring emner som

EU-lovgivning og C25 best practice
Hvad er status på EU-lovgivning: Hvor kommer bæredygtighedsrapporteringen fra, og hvor skal den hen? Hvad er status på reguleringen af bæredygtigheds- og ESG-rapportering? Hvad rapporterer C25 virksomheder på ifølge ESG-barometret og hvad kan vi lære fra dem?

Ikke-finansielle data
Vi ser på modningen og værdien af, at benytte ikke-finansielle data – hvordan kan vi benytte dem? Hvilke er mest relevante og kan vi på nogen måde gøre dem kvantificerbare alligevel.

Rapportering
Hvordan får vi vores indsatser bedst repræsenteret i tal og bundlinje – og hvad skal vi prioritere?

 

Målgruppe 

På netværket i ESG deltager alle, som har en berøring med og interesse inden for ESG. Disse profiler er ofte analytikere, kommunikatører, bæredygtigheds- og CSR-ansvarlige samt ledere og investorer knyttet til området. Netværkets deltagere får via gensidig aktivitet & dialog:

  • Indsigter i, hvordan andre virksomheder arbejder med udvikling af bæredygtigheds- og ESG-rapportering
  • Inspiration til at tackle svære elementer i rapporteringen, som fx ambitionsniveau, risikoappetit, prioritering og væsentlighed
  • Inspiration til organisering af rapporteringsarbejdet (roller og ansvar)

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

  • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

  • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

  • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

  • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.