Netværk

Netværk i ESG

Ansvarlig værdiskabelse via dokumenterbare indsatser

20

lektioner

24950 DKK.

Indhold

ESG er en valuta for ansvarlig værdiskabelse og et rammeværk, der kan dokumentere virksomhedernes fremdriftsveje mod et mere bæredygtigt samfund. Mens de finansielle data er modne, er modningen og dermed sammenligningen af ikke-finansielle data stadig på vej.

ESG’s aktualitet er drevet af samfundets voksende forventninger til virksomheders ansvar og EU’s kommende lovgivning på området. Bæredygtig transformation kræver både kommunikation og dokumentation.

Vi taler om ideer til at udtrykke virksomhedens bæredygtighedsarbejde i tal - i en hovednøgletalstabel - for bæredygtighed kan måles, men ansvarlighed har mange bundlinjer, og det kræver mange og meget diverse måleenheder at rapportere på både CO2-emissioner, arbejdsulykker, trivsel og god selskabsledelse.

 

På netværksmøderne kan vi komme omkring emner som:


EU-lovgivning og C25 best practice

Hvad er status på EU-lovgivning: hvor kommer bæredygtighedsrapporteringen fra, og hvor skal den hen? Hvad er status på reguleringen af bæredygtigheds- og ESG-rapportering, hvad rapporterer C25 virksomheder på ifølge ESG-barometret og hvad kan vi lære fra dem?

Væsentlighed ift. strategi

Vi dykker ned i væsentlighed og taler hvordan man vurderer hvad som skal vælges til og fra? Hvad er væsentligt strategisk og operationelt - på kort, mellem og lang sigt for at skabe impact og forankring?

Ikke-finansielle data

Vi ser på modningen og værdien af at benytte ikke-finansielle data – hvordan kan vi benytte dem? Hvilke er mest relevante og kan vi på nogen måde gøre dem kvantificerbare alligevel.

Rapportering

Hvordan får vi vores indsatser bedst repræsenteret i tal og bundlinje – og hvad skal vi prioritere?

 

Formål

Dette netværk vil fremme og styrke samtalen om, og rapporteringen af, ESG. For mens det er ledelsen, der driver den bæredygtige forandring i virksomheder, er det måltal der sikrer, at den ønskede forandring sker.

Med afsæt i ESG Barometerets kortlægning af C25-virksomhedernes bæredygtigheds-rapportering vil netværket afsøge E'et, S’et og G’ets modenhed og relevans for små og store virksomheder på tværs af sektorer og diskutere, hvor ESG er på vej hen.

 

Målgruppe og udbytte

På netværket deltager alle som har en berøring med og interesse indenfor ESG. Disse profiler er ofte analytikere, kommunikatører, bæredygtighed og CSR ansvarlige samt ledere og investorer knyttet til området. Netværkets deltagere får via gensidig aktivitet & dialog:

  • Indsigter i hvordan andre virksomheder arbejder med udvikling af bæredygtigheds- og ESG-rapportering
  • Inspiration til at tackle svære elementer i rapporteringen, som fx ambitionsniveau, risikoappetit, prioritering og væsentlighed
  • Inspiration til organisering af rapporteringsarbejdet (roller og ansvar)


Materiale

Alle deltagere vil på netværket på udleveret relevant materiale


Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.