Netværk i ESG


Netværksledere

 • Christina Blak, Direktør og partner hos We Love People
 • Birgitte Mogensen, CEO af board management

 

Indhold

ESG er en valuta for ansvarlig værdiskabelse og et rammeværk, der kan dokumentere virksomhedernes fremdriftsveje mod et mere bæredygtigt samfund. Mens de finansielle data er modne, er modningen og dermed sammenligningen af ikke-finansielle data stadig på vej.

ESG’s aktualitet er drevet af samfundets voksende forventninger til virksomheders ansvar og EU’s kommende lovgivning på området. Bæredygtig transformation kræver både kommunikation og dokumentation.

Vi taler om ideer til at udtrykke virksomhedens bæredygtighedsarbejde i tal - i en hovednøgletalstabel - for bæredygtighed kan måles, men ansvarlighed har mange bundlinjer, og det kræver mange og meget diverse måleenheder at rapportere på både CO2-emissioner, arbejdsulykker, trivsel og god selskabsledelse.

 

På netværksmøderne kan vi komme omkring emner som:

 

EU-lovgivning og C25 best practice
Hvad er status på EU-lovgivning: hvor kommer bæredygtighedsrapporteringen fra, og hvor skal den hen? Hvad er status på reguleringen af bæredygtigheds- og ESG-rapportering, hvad rapporterer C25 virksomheder på ifølge ESG-barometret og hvad kan vi lære fra dem?
 

Væsentlighed ift. strategi
Vi dykker ned i væsentlighed og taler hvordan man vurderer hvad som skal vælges til og fra? Hvad er væsentligt strategisk og operationelt - på kort, mellem og lang sigt for at skabe impact og forankring?
 

Ikke-finansielle data
Vi ser på modningen og værdien af at benytte ikke-finansielle data – hvordan kan vi benytte dem? Hvilke er mest relevante og kan vi på nogen måde gøre dem kvantificerbare alligevel.
 

Rapportering
Hvordan får vi vores indsatser bedst repræsenteret i tal og bundlinje – og hvad skal vi prioritere?
 

 

Formål

Dette netværk vil fremme og styrke samtalen om, og rapporteringen af, ESG. For mens det er ledelsen, der driver den bæredygtige forandring i virksomheder, er det måltal der sikrer, at den ønskede forandring sker.

Med afsæt i ESG Barometerets kortlægning af C25-virksomhedernes bæredygtigheds-rapportering vil netværket afsøge E'et, S’et og G’ets modenhed og relevans for små og store virksomheder på tværs af sektorer og diskutere, hvor ESG er på vej hen.

 

Målgruppe og udbytte

På netværket deltager alle som har en berøring med og interesse indenfor ESG. Disse profiler er ofte analytikere, kommunikatører, bæredygtighed og CSR ansvarlige samt ledere og investorer knyttet til området. Netværkets deltagere får via gensidig aktivitet & dialog:

 • Indsigter i hvordan andre virksomheder arbejder med udvikling af bæredygtigheds- og ESG-rapportering
   
 • Inspiration til at tackle svære elementer i rapporteringen, som fx ambitionsniveau, risikoappetit, prioritering og væsentlighed
   
 • Inspiration til organisering af rapporteringsarbejdet (roller og ansvar)
   

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Møde 1

onsdag d 11. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Møde 2

torsdag d 23. marts 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Møde 3

tirsdag d 30. maj 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Møde 4

mandag d 4. september 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network