Netværk

Netværk i Leadership Excellence

Det personlige lederskab - nu og i fremtiden

lektioner

23950 DKK.

Indhold 
Ledelsesbegrebet er under udvikling. Det konstante behov for forandring og udvikling stiller krav til nutidens virksomheder om at være omstillingsparate og tilpasningsstærke - og dermed krav til nutidens ledere om at kunne lede og træffe beslutninger med større agilitet og fokusere på formål og bæredygtig ledelse.

Med et professionelt netværk får du mulighed for at holde dig opdateret på aktuelle emner, temaer og tendenser indenfor organisationsledelse. Gennem sparring, erfaringsudveksling og videndeling med andre ledere, kan du udvikle og styrke din viden og dine kompetencer samt ruste virksomheden til fremtidens medarbejdere.

Netværket er for ambitiøse ledere med personaleansvar. For lederen som ønsker at udvikle egne ledelseskompetencer og derved styrke forretningen. For lederen der interesserer sig for tendenser i nutiden og fremtiden og søger nye værktøjer, viden og inspiration.

Netværket er for ledere der ikke er bange for at blive udfordret på egne eller de klassiske tilgange til udvikling og ledelse. Og for lederen som er nysgerrig på hvordan andre på samme ledelsesniveau, udøver den avancerede ledelsesdisciplin – på tværs af brancher og industrier.

Eksempler på temaer for sparring og erfaringsudveksling:
  • Talentudvikling og medarbejderfastholdelse
  • Situationsbestemt ledelse
  • Skabelse af en digital forretning
  • Distanceledelse
  • Motivationsværktøjer
  • Organisatorisk kompleksitet
  • Feedback og læringskultur
  • Forandringsledelse og forandringsprocesser


Om netværket

Netværksgruppen tilbyder et fortroligt og uformelt rum med plads til videndeling og erfaringsudveksling og med mulighed for faglig sparring på konkrete temaer og udfordringer der berører medlemmerne i deres hverdag. Det giver dig mulighed for at investere i dig selv og udvikle dine kompetencer indenfor ledelse. Samtidig får du et frirum hvor du kan inspireres af og danne relationer med andre mennesker der forstår hverdagen med personaleledelse og -ansvar.

Dagene er nøje tilrettelagt af Corporate Club. Vi inviterer inspirerende oplægsholdere der deler ud af viden og erfaringer indenfor aktuelle og relevante emner: Stærke ledere deler erfaringer fra egen skyttegrav, mens dygtige ledelseskonsulenter udfordrer perspektiver og normer fra andre synsvinkler. Yderligere vil vi dykke ned i tendenser og konkrete cases der påvirker din dagligdag, og vores professionelle facilitator sørger for at holde fokus på det fagligt relevante.

Corporate Club står for al planlægning samt facilitering, og vi sørger selvfølgelig for fuld forplejning. Alle dagene afsluttes med en treretters middag med vinmenu. Vi skaber en oplevelse hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest mulig udbytte af dagen, og gå herfra med masser af input og nye relationer.

Netværk der passer til dig

Sparring

Det går stærkt i din hverdag og tid kan være en knapfaktor. Derfor er effektiv sparring et centralt element i netværket. Der lægges vægt på værdiskabende sparring for derigennem at skabe et større udsyn og dybere indsigt til at løse morgendagens udfordringer.

Stærk udviklingsplatform

Udvikling

Barren sættes højt. Målet er at deltagerne gennemgår en udvikling i netværket og bliver opdateret igennem viden om nye metoder og adgang til høj faglig kompetence og ekspertise. Netværket er et ambitiøst læringsforum, hvor der reflekteres over egen praksis og modtages kvalificerede indspark.

Personlig, faglig og forretningsmæssig udvikling

Inspiration

Nye forretningsmodeller skyder op som paddehatte, og verden bevæger sig med en hast, vi ikke før har set. Netværket er derfor skræddersyet til at give deltageren ny inspiration. Hensigten er at komme på forkant med nye trends igennem netværkets viden, kompetencer og erfaringer.

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk