Netværk

Netværk i Økonomisk Kriminalitet

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

 

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket er sammensat med henblik på at belyse alle aspekter af økonomisk kriminalitet.

Området er kendetegnet ved et stadig stigende antal sager, ofte af stor kompleksitet men også præget af mange nye tendenser. Nu udbyder JUC et tværfagligt netværk der giver et 360-graders perspektiv på området og den praktiske håndtering. Konkret dækkes virksomhedsside, advokat-, regnskab og revisorside på netværket samt myndigheds-, universitets- og forskningsside via indlæg.

På netværket ser vi bl.a. på en række nye tendenser og nye afgørelser, fraud, criminal defence m.v. som kan være afgørende at være bekendt med, når man arbejder med sager inden for området. Der dykkes også ned i de mere komplekse sager. Her vil både praktiske udfordringer og helt aktuelle sager gennemgås, samtidig med at der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 


 • Risikohåndtering (De-risking)
 • Transferovervågning
 • Cybercrime
 • Mit-ID
 • Privat efterforskning
 • Sanktioner på virksomheder
 • Kunde-onboarding (erhvervskunder)
 • AML - praksis ifht. Hvidvaskloven
 • Business Misconduct
 • Kunde-offboarding
 • Hvidvask
 • Terrorfinansiering
 • Kursmanipulation
 • Underslæb
 • Markedsmisbrug
 • Ledelsesansvar - strafferetligt og civilretligt.
 • Aktuelle cases og domme
 • Udfordringer med manglende uddannelse og kvalificeret personale

 

Eksempel på oplægsholder:

 • Finanstilsynet Danmark 
 • Transparency International

 

Formål

 

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som deltager – både på teoretisk og praktisk niveau – kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. 


Målgruppe

 

Netværket optager advokater, revisorer, AML/KYC-medarbejdere, jurister, skatterådgivere, efterforskere, forsikringsselskaber, leasingselskaber, økonomi-ansvarlige i private virksomheder, samt andre aktører, som finder emnet relevant og har erfaring med området i praksis. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.