Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Økonomisk Kriminalitet

Få indsigt i nye tendenser og afgørelser inden for økonomisk kriminalitet

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold 

Som en del af netværket i økonomisk kriminalitet bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket er sammensat med henblik på at belyse flere aspekter af økonomisk kriminalitet. Netværkets deltagere kommer fra forskellige brancher og er med til at præge, om der sættes mest fokus på drøftelse af muligheder for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, cyberkriminalitet, markedsmisbrug, intern og ekstern svindel, underslæb eller andre typer af økonomisk kriminalitet. 

Området er kendetegnet ved stor kompleksitet og stort tilsynsfokus, særligt i forhold til bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme og derfor også præget af løbende ændringer i regler og muligheder. Området kræver også både indblik i jura, teknologiske muligheder og forretningskendskab.


 JUC udbyder dette tværfaglige netværk, der giver et 360-graders perspektiv på området via netværkets brede sammensætning og giver mulighed for at drøfte den praktiske håndtering af regler og risici og de udfordringer der kan opstå. Konkret dækkes virksomhedsside, advokat-, regnskab og revisorside på netværket samt myndigheds-, universitets- og forskningsside via indlæg. På netværket ser vi bl.a. på aktuelle sager, risici og muligheder for risikohåndtering og aktuelle myndighedstiltag samt nye tendenser. Der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.


Eksempler på emner der kan drøftes i netværket: 

 • Terrorfinansiering og Hvidvask, herunder 
  • Kundekendskab
  • Transaktionsovervågning
  • Risikovurdering og de-risking 
 • Cybercrime
 • Privat efterforskning
 • Sanktioner
 • Business misconduct
 • Kursmanipulation
 • Underslæb
 • Markedsmisbrug
 • Ledelsesansvar - strafferetligt og civilretligt
 • Aktuelle cases og domme
 • Udfordringer med manglende uddannelse og kvalificeret personale

Eksempel på tidligere og mulige kommende oplægsholdere:

 • Finanstilsynet
 • Transparency International
 • Erhvervsstyrelsen
 • NSK
 • Center for Cyberkriminalitet 
 • Specialister i efterforskning
 • Brancheforeninger i den finansielle sektor
 • Specialister inden for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering


Målgruppe

Netværket optager advokater, revisorer, AML/KYC-medarbejdere, jurister, skatterådgivere, efterforskere, forsikringsselskaber, leasingselskaber, økonomi-ansvarlige i private virksomheder, samt andre aktører, som finder emnet relevant og har erfaring med området i praksis. 


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.