Om JUC

Undervisere

Tilbage

Adam Hey

Fhv. Afdelingschef for Udbud og Indkøb hos Frederiksberg Kommune

Fhv. afdelingschef Adam Hey er uddannet cand.scient.pol. og ansat ved Frederiksberg Kommune, hvor han har ledt Udbuds- og Indkøbsafdelingen i mere end 25 år. Gennem de seneste år har afdelingen fokuseret på effektiviseringer via årlige måltal for effekter gennem øget konkurrence udsættelse af såvel varer, tjenester som udbud/udlicitering af kommunens egne opgaver (f.eks. it-afdeling, plejecentre, lønadministration m.fl.).

Afdelingen har derudover haft det overordnede ansvar for gennemførelse af OPP-projekter (Flintholm Svømmehal, P-kælder), partnerskaber med private leverandører – samt dialog med markedet på nye udbudsområder.

Adam Hey har deltaget ved formidling og oplæg om offentlig/privat samarbejde i regi af eksempelvis KL, Dansk Erhverv, DI, Væksthus Hovedstgadsregionen m.fl. – og er engageret i Indkøbsfællesskabet SPAR5. Adam deltager derudover i det strategiske samarbejde med SKI, er en del af formandskabet for POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) – og medlem af bestyrelsen for DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel). Endelig er Adam medlem af bestyrelsen for IKA – og repræsenteret i Advisory Board/COPS (Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil).