Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Alex Puggaard

Næstformand i Flygtningenævnet

Alex Puggaard er næstformand i Flygtningenævnet. Han har tidligere arbejdet hos Rønne & Lundgreen, hvor han rådgav både virksomheder og offentlige myndigheder om alle områder af miljøretten og forvaltningsret. Alex Puggaard har endvidere stor retssagserfaring inden for sine specialer og har repræsenteret både offentlige myndigheder og private virksomheder i en række sager ved by- og landsret.

Alex Puggaard har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten og Horten, hvor han har opnået en betydelig erfaring i rådgivning og førelse af sager for offentlige myndigheder. Derudover har han i en periode på 12 måneder været konstitueret landsdommer i Østre Landsret og har gennem dette arbejde opnået en værdifuld indsigt i domstolenes behandling af retssager.

Alex Puggaard har i mere end 10 år undervist i stats- og forvaltningsret samt civilproces på Aarhus Universitet, hvor han siden 2003 har været ekstern lektor i forvaltningsret, og han er desuden ekstern lektor i miljøret på Københavns Universitet.