Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Allan Rahn Svendsen

Fagansvarlig i anlæg-/driftsdivisionen for arbejdsmiljøkoordineringen i Vejdirektoratet

Allan Rahn Svendsen har beskæftiget sig med bygherrerens ansvar for arbejdsmiljøkoordineringen i Vejdirektoratet de seneste 6 år. Han har en indgående kendskab til, hvordan bygherreren håndterer arbejdsmiljøkoordineringen i bygge-/anlægsfasen.

Derudover er han formand for Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg, som varetager bygherreinteressen på arbejdsmiljøområdet.

Allan Rahn Svendsen har 20 års erfaring fra bygge-/anlægsbranchen med projekt- og entrepriseledelse, herunder håndtering af arbejdsmiljøet under bygge-/anlægsarbejde i praksis. Dertil kommer også erfaring fra rådgiverbranchen inden for en række områder – herunder arbejdsmiljøkoordinering.