Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Anders Nørgaard Hansen

Dommerfuldmægtig i Retten på Frederiksberg

Anders Nørgaard Hansen har siden 2021 været dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg. Han er tilknyttet rettens afdeling for civil- og fogedret, og har stor erfaring med behandling af foged-, straffe-, og civile sager, og har behandlet sager om alt fra personskade, skat, leje, forsikring m.v.

Anders Nørgaard Hansen har tidligere været ansat som advokatfuldmægtig i Lund Elmer Sandagers procesafdeling fra 2019-2021 og været tilknyttet den frivillige retshjælp Settlementet fra 2020-2021.