Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Anders Ørskov Melballe

Advokat og partner hos DAHL Advokatpartnerselskab

Anders Ørskov Melballe er advokat og partner hos DAHL Advokatpartnerselskab, hvor han er specialiseret i rekonstruktioner af nødlidende virksomheder og konkursbehandling samt almindelig erhvervsret og tvisteløsning. I den forbindelse rådgiver han en lang række danske og udenlandske virksomheder, herunder særligt banker, om nødlidende engagementer, rekonstruktioner og konkurser.

Derudover rådgiver Anders Ørskov Melballe såvel virksomheder som kreditorer omkring bestyrelses- og ledelsesansvar, omstødelse samt kreditorrettigheder, herunder muligheder for gennemførelse af retssager herom.

Han rådgiver endvidere virksomheder om almindelige erhvervsretlige forhold, herunder bl.a. selskabsret, kontrakter og virksomhedsoverdragelser samt køb og salg af fast ejendom, ligesom han har stor erfaring inden for tvistløsning, deriblandt anlæggelse af og førelse af rets- og voldgiftssager.

Anders Ørskov Melballe har en kommerciel og løsningsorienteret tilgang til sager, som han kombinerer med en udpræget transaktionsbaseret tilgang, med henblik på at opnå den bedste løsning for klienten.