Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Anders Stubbe Arndal

Advokat og partner hos Kromann Reumert

Anders Stubbe Arndal leder Kromann Reumerts forretningsområde for energi og infrastruktur og har rådgivet energi- og forsyningsvirksomheder siden 1993. Igennem årene har særligt el- og naturgasforsyningsvirksomhederne oplevet markant ændrede rammebetingelser og vilkår. Anders har været centralt placeret i den udvikling virksomhederne i konsekvens heraf har gennemlevet både hvad angår ejerforhold og virksomhedsstruktur og hvad angår virksomhedernes drift.

I kraft af sit indgående kendskab til reguleringen og en betydelig erfaring med selskabsret og køb og salg af virksomheder har Anders været en efterspurgt og anvendt rådgiver – herunder i forbindelse med en række vigtige begivenheder i den danske energisektor. Det gælder såvel ved næsten alle de større transaktioner, der har været gennemført i energisektoren i Danmark inden for den seneste 10 år, som ved en række af de principielle sager, der har været ført for de kompetente offentlige myndigheder og ved en række af de centrale lovgivningstiltag – senest i forbindelse med implementeringen af 3. liberaliseringdirektiv.