Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Andreas Bloch Ehlers

Professor, dr.jur. og ph.d. på Københavns Universitet

Andreas Bloch Ehlers er professor i formueret med særlig henblik på erstatningsret. Andreas begyndte sin karriere hos Advokatfirmaet Kromann Reumert, men efter at have gennemført LL.M.-studier i formueret ved et udenlandsk universitet skiftede han i 2007 til universitetsverdenen.

Andreas Bloch Ehlers publicerede i 2011 sin ph.d.-afhandling ”Om adækvanslæren i erstatningsretten” på Karnov Group, og i 2017 udgav han sin doktorafhandling om ”Kausalitet i personskadeerstatningsretten” på samme forlag. Herudover har Andreas udgivet en lang række danske og internationale artikler om erstatningsretlige problemstillinger.

Han har undervist i mange forskellige dele af erstatningsretten i adskillige år. Både på diverse kurser for advokater og på Universitetet.