Andreas Christensen

Andreas Christensen

Andreas Christensen, advokat og partner, Horten

Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret samt udbudsret og statsstøtteret, og han har blandt andet beskæftiget sig med disse emner som ansat i Justitsministeriets lovafdeling og efterfølgende intensivt som advokat.

Andreas har ført en lang række rets- og voldgiftssager inden for sine specialer og har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer. 

Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet samt undervist ved en række udenlandske universiteter. 

Han er medforfatter til flere juridiske værker, herunder "Vertikale aftaler og konkurrenceret".  Han har desuden været “Correspondent Editor for Denmark” i den anerkendte publikation, Bellamy & Child: European Community Law of Competition.