Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Andreas Estrup Ippolito

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Andreas Estrup Ippolito er advokat og partner hos Poul Schmidt/Kammeradvokaten.

Han er specialiseret i udbuds- og kontraktsret og rådgiver offentlige ordregivere om tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøb efter EUs udbudsdirektiver og nationale udbudsregler – særligt inden for forretningsområderne Forsvar og Sikkerhed samt Infrastruktur og Byggeri.

Andreas Estrup Ippolito har betydelig erfaring med deltagelse i komplekse udbudsprocesser – herunder udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog, og han rådgiver endvidere om relaterede EU-retlige spørgsmål.

Andreas Estrup Ippolito beskæftiger sig oftest med gennemførelse af udbudsprocesser målrettet det internationale marked, ligesom han har særlig erfaring med tilrettelæggelse af regeringssamarbejder om fælles forsvarsindkøb. Han repræsenterer, inden for sine arbejdsområder, offentlige myndigheder og private parter ved de ordinære domstole, Klagenævnet for Udbud og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, ligesom han har erfaring med kommercielle voldgiftssager i andet regi.

Andreas Estrup Ippolito er specialiseret i udbuds- og kontraktsret og rådgiver offentlige ordregivere om tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøb efter EUs udbudsdirektiver og nationale udbudsregler.