Om JUC

Undervisere

Tilbage

Anne Birgitte Gammeljord

Partner i Rovsing og Gammeljord og medlem af de europæiske advokatsamfunds hvidvaskkomité.

Anne Birgitte Gammeljord er advokat (H) og beskæftiger sig bl.a. med insolvensret, reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og internationale retsforhold.

Inden for området om forebyggelse af hvidvask m.v. har Anne Birgitte Gammeljord stor erfaring med lovgivningen og de krav som den stiller til de omfattede virksomheder til forebyggelse og herunder kundekendskab, politikker og indberetninger. Erfaringen er bl.a. opnået gennem arbejde for den europæiske advokatorganisation CCBE siden 2002 i forbindelse med tilblivelsen af en række af EU-direktiverne indenfor området og efterfølgende ved deres implementering i dansk ret.

Anne Birgitte Gammeljord har igennem en årrække undervist i reglerne mod forebyggelse af hvidvask i Danmark og i udlandet.