Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Anne Birgitte Gammeljord

Advokat og partner i Rovsing og Gammeljord samt medlem af de europæiske advokatsamfunds hvidvaskkomité.

Anne Birgitte Gammeljord er advokat (H) og partner hos Rovsing og Gammeljord, hvor hun beskæftiger sig med bl.a. insolvensret, reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og internationale retsforhold.

Inden for området om forebyggelse af hvidvask m.v. har Anne Birgitte Gammeljord stor erfaring med lovgivningen og de krav som den stiller til de omfattede virksomheder til forebyggelse, herunder kundekendskab, politikker og indberetninger.

Erfaringen er bl.a. opnået gennem arbejde for den europæiske advokatorganisation CCBE siden 2002 i forbindelse med tilblivelsen af en række af EU-direktiverne inden for området, og efterfølgende ved deres implementering i dansk ret.

Anne Birgitte Gammeljord har igennem en årrække undervist i reglerne mod forebyggelse af hvidvask i Danmark og i udlandet.