Anne Bruun

Anne Bruun

Kontorchef hos Finanstilsynet

Anne Bruun er kontorchef ved Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsregulering. Anne beskæftiger sig til dagligt med børs- og kapitalmarkedsret, og hun fører blandt andet tilsyn med, at reglerne i lov om kapitalmarkeder overholdes. Annes arbejde udmønter sig konkret i behandlingen af sager om overtrædelse af kapitalmarkedslovgivningen og godkendelse af prospekter og overtagelsestilbud, derudover har kontoret også ansvaret for lovgivning på kapitalmarkedsområdet.

Anne er cand.jur. fra Århus Universitet og har de seneste 2 år været kontorchef i Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsregulering. Før det var Anne vicekontorchef, og hun har været hos Finanstilsynet siden 2007. Før Anne kom til Finanstilsynet var hun i Bech-Bruun fra 2001-2007.

Du kan se alle JUC's kurser inden for bank og finansieringsret her.