Om JUC

Undervisere

Tilbage

Anne Kjærhus Mortensen

Indehaver og advokat hos Ret&Råd Randers/Aarhus C

Anne Kjærhus Mortensen er advokat og partner hos Ret og Råd Grønbæk og Huuse, der har kontorer i Aarhus og Randers, hvor hun arbejder med områderne familie/arveret og dødsbobehandling – herunder separationer/skilsmisser, bodelinger, testamenter, ægtepagter.

Hun er uddannet mediator, ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet i fagene Arv og Pension (3. år) og privat generationsskifte (overbygningen samt på Århus Universitet i faget dødsboskifteret (overbygningen). Hun fungerer derudover som vejleder på bacheloropgaver og specialer i Familie- og arveret og Pensionsret.

Anne Kjærhus Mortensen er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater, sidder i bestyrelsen for Danske Arveretsadvokater og er formand for Ret & Råds vidensgruppe for familie/arveret.

Hun underviser advokater, revisorer og på advokatsekretærskolen.