Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Anne Still Laurberg

Systemejer og teamleder for Civilsystemet og minretsssag.dk hos Domstolsstyrelsen

Anne Still Laurberg arbejdede som sagsbehandler ved Københavns Byret i 15 år, inden hun i 2015 blev ansat i Domstolsstyrelsen for at deltage i projektet, der udviklede et system med to brugergrænseflader til at behandle civile sager; Civilsystemet (internt sagsbehandlingssystem) og minretssag.dk (eksternt system).

Siden 2018 har Anne Still Laurberg bl.a. varetaget den løbende vedligeholdelse og udvikling af systemet og haft den daglige kommunikation med leverandøren.

Anne Still Laurberg arbejdede som sagsbehandler ved Københavns Byret i 15 år, inden hun i 2015 blev ansat i Domstolsstyrelsen for at udvikle Civilsystemet og minretssag.dk.