Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Asla Husgard

Fuldmægtig, Kontor for Priser og Forbrug hos Danmarks Statistik

Asla Husgard er fuldmægtig på kontoret for Priser og Forbrug hos Danmarks Statistik. Her bidrager Asla til den månedlige udgivelse af forbrugerprisindekset, som er et mål for inflationen i Danmark.

Asla har tidligere arbejdet som generalist hos Thin Green Line Production, som producerer dokumentarudsendelser til TV-stationerne.

Asla har en cand.mag. kandidatgrad i journalistik fra SDU - Syddansk Universitet. Herudover har Asla taget en bachelor i Fysik fra Københavns Universitet.

Asla Husgard er fuldmægtig på kontoret for Priser og Forbrug hos Danmarks Statistik. Her bidrager Asla til den månedlige udgivelse af forbrugerprisindekset, som er et mål for inflationen i Danmark.