Om JUC

Undervisere

Tilbage

Asser Hedegård Thomsen

Ph.d. og speciallæge i retsmedicin på Aarhus Universitet

Asser Hedegård Thomsen er retsmediciner på Aarhus Universitets Institut for Retsmedicin.

Han er specialist i at finde frem til dødsårsager og beskrive tegn efter knivstik og anden skarp vold, slag, skud, kvælning og forgiftninger, og hans undersøgelser hjælper politiet med opklaringen af drabs- og voldssager.

Asser Thomsen er en landets førende forskere i drab, og hans ph.d.-afhandling der kortlægger 1417 drab i Danmark fra 1992 til 2016 er en af de mest omfattende analyser på området.

Med udgangspunkt i denne forskning og interviews har han sammen journalist Line Vaaben har han skrevet bogen en "En forudsigelig forbrydelse" der kortlægger kvindedrab, der har fået stor bevågenhed i offentligheden.

Asser Thomsen underviser ligeledes på Folkeuniversitetet om drabssager og hverdagen på et retsmedicinsk institut.