Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Bent Hulegaard Jensen

Landinspektør hos Geopartner og lektor ved Aalborg Universitet

Bent Hulegaard Jensen er dels ansat ved Aalborg Universitet som lektor ved Institut for Planlægning, landinspektøruddannelsen og dels praktiserende landinspektør og partner i landinspektørvirksomheden Geopartner. Ved Aalborg Universitet er Bent tilknyttet landinspektørinspektøruddannelsen og har i relation hertil – såvel forsknings- som undervisningsmæssigt – opbygget stor viden og erfaring i forhold til ejendomsdataområdet, og deltaget i diverse udvalg vedrørende den igangværende omlægning af ejendomsdannelsen i Danmark og de hertil knyttede registreringssystemer.

I relation til landinspektørpraksis beskæftiger Bent Hulegaard Jensen sig med opgaveløsninger i tilknytning til lokalplanudarbejdelse, udformning af bebyggelsesplaner samt rådgivningsopgaver i tilknytning til anvendelse af fast ejendom. Bent er medlem af Geodataudvalget under den Praktiserende Landinspektørers Forening samt Landinspektørforeningens efteruddannelsesudvalg.