Bente Adolphsen

Bente Adolphsen

Juridisk konsulent hos Seminarer.dk

Bente Adolphsen har gennem mere end 30 år arbejdet med juraen i forhold til børn og deres familier – på statsamt, i amtsankenævn, 10 år i Århus Amt inden for servicelovens og adoptionslovens områder, 2 år som stabsjurist i Århus Kommune på børne- familieområdet, som ekstern underviser og vejleder på Århus og Ålborg Universiteter og 16 år som underviser i social- og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Århus.

Hun er nu ansat i Seminarer.dk som juridisk konsulent, hvor hun bl.a. løser konsulentopgaver i flere kommuner.

Gennem alle årene har Bente Adolphsen tillige løbende undervist og holdt oplæg og foredrag i hele landet for kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og organisationer.