Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Bente Villumsen

Proceskonsulent hos KILKOVAND

Bente Villumsen er civilingeniør med speciale i hydrologisk modellering, suppleret med HD(O) og en Master i Professionel Kommunikation (MPK). Bente har arbejdet med vand i 25 år og har erfaring fra Miljøstyrelsen og fra tre rådgiverfirmaer, Rambøll, NIRAS og COWI. Desuden har hun senest arbejdet to år som miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

I Miljøstyrelsen har Bente i perioden 1996-2004 blandt andet deltaget i udarbejdelsen af ny lovgivning mv., haft ansvaret for flere vejledninger på vandområdet og arbejdet med gennemførelse af EU-direktiver. Som rådgiver har Bente haft mange roller som specialist, projektleder og sektionsleder. Hun har dog hovedsagelig fungeret som projektleder på små og store projekter om grundvand, vandmiljø og tværgående problemstillinger på miljøområdet, hvor hun særligt har interesseret sig for grænseområderne mellem naturvidenskab og teknologi, forvaltning og formidling.