Birgitte Arent Eiriksson

Birgitte Arent Eiriksson

Vicedirektør og advokat hos Justitia

Birgitte Arent Eiriksson er vicedirektør og advokat i Justitia, hvor hun bl.a. arbejder med forvaltningsret. Derudover er hun medlem af Dataetisk Råd og formand for en arbejdsgruppe om datasamkøring i det offentlige. Samtidig er hun medlem af Digitaliseringsstyrelsens advisory board om juridiske rammer for digital forvaltning med i et Advisory Board på et forskningsprojekt om digitalisering og effektivisering i det offentlige på Copenhagen Business School.

Birgitte har tidligere besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område, herunder hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten. B


Du kan se alle JUC's kurser inden for immaterielret, IT-ret, databeskyttelsesret, markedsføringsret eller sportsret her kurser inden for offentlig ret her.