Om JUC

Undervisere

Tilbage

Birthe Houlind

Advokat og Centerchef for Jura og Udlejning hos KAB

Birthe Houlind er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 1989 med efterfølgende advokatbestalling. Hun har siden 1991 arbejdet med reglerne for almene boliger, og har siden 1997 fungeret som chefjurist og tillige i en periode som HR-chef i KAB. KAB administrerer ca.60.000 almene lejemål på Sjælland, hvilket har bibragt hende substantiel viden inden for den almene boligsektor.

Birthe er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Boligret, samt lægdommer i boligretten ved Københavns Byret og Retten i Glostrup samt beboerklagenævnsmedlem i Roskilde-Lejre beboerklagenævn. Derudover er hun er forfatter til Håndbog om almene boliger og en række juridiske artikler og har tillige fungeret som underviser i Boligselskabernes Landsforening siden 1996.