Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Birthe Houlind

Advokat og centerchef for Jura og Udlejning hos KAB

Birthe Houlind er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 1989 med efterfølgende advokatbestalling. Hun har siden 1991 arbejdet med reglerne for almene boliger, og har siden 1997 fungeret som chefjurist og tillige i en periode som HR-chef i KAB. KAB administrerer ca.60.000 almene lejemål på Sjælland, hvilket har bibragt hende substantiel viden inden for den almene boligsektor.

Birthe Houlind er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Boligret, samt lægdommer i boligretten ved Københavns Byret og Retten i Glostrup samt beboerklagenævnsmedlem i Roskilde-Lejre beboerklagenævn. Derudover er hun er forfatter til Håndbog om almene boliger og en række juridiske artikler, og har tillige fungeret som underviser i Boligselskabernes Landsforening siden 1996.