Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Bo Schmidt Pedersen

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Bo Schmidt Pedersen er en bærende del af Poul Schmith/Kammeradvokatens team, der bistår almene boligorganisationer i alle facetter inden for sektoren. Som rådgiver for almene boligorganisationer gennem mange år, har Bo en god forståelse for den almene sektors vilkår og processer – herunder den beboerdemokratiske proces og arbejdsgangene hos Landsbyggefonden og kommunerne.

Bo Schmidt Pedersen beskæftiger sig også med entrepriseret og udbudsret – særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Som advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten repræsenterer han udelukkende (primært offentlige) bygherrer, men han har tidligere både repræsenteret entreprenører og rådgivere.

Inden for entrepriseretten beskæftiger Bo sig med alle former for problemstillinger. Han rådgiver om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten – herunder ved førelse af voldgiftssager.

Inden for udbudsretten yder Bo rådgivning om udbud under udbudsdirektivet og forsvarsdirektivet. Han har omfattende erfaring med udbud af byggerier og anlægsopgaver, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer (partnering, tidligt udbud, udvidet granskning, OPP m.v.), der er udviklet inden for entrepriseområdet.

Bo Schmidt Pedersen har som ekstern lektor varetaget undervisningen i faget Entrepriseret ved Københavns Universitet siden 2002 og var i 2011 tilknyttet Københavns Universitet som videnskabelig assistent, og offentliggjorde i den forbindelse en artikel i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.