Om JUC

Undervisere

Tilbage

Bodil Lolle

Specialkonsulent, cand. jur., Center for Social og Sundhed, Gribskov Kommune.

Bodil Lolle er specialiseret i bl.a. social- og sundhedsret og har med 17 års ansættelse inden for den amts- og primærkommunale sektor en bred erfaring med både teori og praksis inden for komplekse borgernære ydelser, herunder anvendelsen af og samarbejdet med private leverandører af de kommunale kerneopgaver. Bodil Lolle er ansat som specialist i Gribskov Kommune, der i 2014 gennemførte Danmarkshistoriens største udbud af samfundskritiske ydelser inden for plejeområdet; plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning, madservice og flere sociale botilbud.