Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Bodil Lolle

Specialkonsulent, Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune

Bodil Lolle er cand.jur. og specialiseret i bl.a. social- og sundhedsret, og har med 17 års ansættelse inden for den amts- og primærkommunale sektor, en bred erfaring med både teori og praksis inden for komplekse borgernære ydelser - herunder anvendelsen af og samarbejdet med private leverandører af de kommunale kerneopgaver.

Bodil Lolle er ansat som specialist i Gribskov Kommune, der i 2014 gennemførte Danmarkshistoriens største udbud af samfundskritiske ydelser inden for plejeområdet; plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning, madservice og flere sociale botilbud.