Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Brian Pedersen Veie

Sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør for Fuldmægtigen

Som juridisk sekretariatschef ved Tinglysningsretten i Hobro, beskæftiger Brian Pedersen Veie sig både med at udarbejde regler, procedure og retningslinjer for behandlingen af almindelige tinglysningssager og for lettere problematiske sager, hvor f.eks. dokumentationen ikke er i orden. Målet er, at de mange daglige sager kan køre fejlfrit gennem det digitale tinglysningssystem hos Hobro Tinglysningsrets 120 administrative medarbejdere.

De mere problematiske tinglysningssager, hvor der f.eks. er servitutter, som begrænser færdsel på en ejendom eller særlige konfliktfyldte forhold omkring et skøde, er også sager, som Brian dagligt beskæftiger sig med – sager som er afhængige af en ekspertvurdering. For Brian Pedersen Veie er det de komplekse problemstillinger, hvor en sag er i karambolage med andre retsregler, som gør arbejdet med tinglysning så spændende.

I sin undervisning er det netop også det komplekse i kombinationen af jura og digital sagsbehandling, som driver Brian. Her tager han altid udgangspunkt i kursisternes konkrete problemer og udfordringer, og forholder sig derved til en lang række af både juridiske og tekniske problemstillinger - bl.a. håndteringen af fuldmagter.

Brian Pedersen Veie er redaktør af tinglysningsafgørelser på Fuldmægtigen og har ligeledes udgivet "Systematisk oversigt over tinglysningsafgørelser" (2004) begge fra Karnov Group.

Han har været medlem af Justitsministeriets tinglysningsudvalg, der afgav betænkning om digital tinglysning og står for uddannelsen af domstolenes tinglysningspersonale.

Tidligere deltagere har udtalt følgende om Brian:

"Brian Pedersen er altid en fantastisk kursusholder."
– Susanne Andersen, juridisk assistent, Kirk Larsen & Ascanius.

"Brian Pedersen er rigtig god til at undervise i de praktiske forhold til os brugere af tinglysningssystemet."
– Charlotte Kristoffersen, advokatsekretær, Gorissen Federspiel.