Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Britta Moll Bown

Advokat og partner i Poul Schmith/Kammeradvokaten

Britta Moll Bowns speciale er miljøret i bred forstand og energiret. Britta rådgiver offentlige myndigheder om lovgivningsspørgsmål, administration og håndhævelse.

Hun fører løbende retssager inden for specialet for byret, landsret og Højesteret, som omfatter naturbeskyttelse og Natura 2000, miljøbeskyttelse og jordforurening, planlægning og SMV og VVM-vurdering samt byggelovgivning. Hun arbejder også med energiret, herunder elforsyning og varmeforsyning.

Britta Moll Bowns speciale er miljøret i bred forstand og energiret. Britta rådgiver offentlige myndigheder om lovgivningsspørgsmål, administration og håndhævelse.