Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Carsten Ceutz

Partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm

Carsten Ceutz er advokat, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm, hvor hans hovedspeciale er insolvensretten. Som tidligere partner hos Bech-Bruun har han gennem mange års erfaring og qua sit store engagement opbygget et kæmpe netværk. Carsten Ceutz repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med bl.a. engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger, samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Som rekonstruktør udnytter Carsten effektivt sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Det er især på nødlidende rejseudbydere samt håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder.

Derudover har Carsten Ceutz en lang undervisningserfaring i finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt reglerne om konkurskarantæne. Ydermere har Carsten i 2019 bidraget med fagbogen Finansielle Leasingaftaler (Karnovs Forlag).

• Bestyrelsesformand, Foreningen af Danske Insolvensadvokater

• Møderet, Landsret 1990

• Cand.jur., 1985

Carsten Ceutz skaber engagement og trivsel i de teams, han indgår i, og han udstråler myndighed i sin mentorrolle. Hans mål er at være ”ambassadør” for den kultur, der fremmer fælles, åbne, gensidige og trygge udfordringer, så ud-af-boksen-løsninger kreeres.

Carsten har en stærk interesse for fremtidens ledelse, processer, innovation, videndeling og undervisning. Han arbejder ud fra, at det er i relationen mellem mennesker, at refleksionerne foregår, og at det i er udvekslingen af refleksionerne, at drivkraften er til at nå nye og ikke før sete løsninger.”