Carsten Ceutz

Carsten Ceutz

Videnpartner og advokat (L) hos Kirk Larsen & Ascanius

Carsten Ceutz er partner og advokat hos Kirk Larsen & Ascanius, hvor hans hovedspeciale er insolvensretten. Som tidligere partner hos Bech-Bruun har han gennem mange års erfaring og qua sit store engagement opbygget et kæmpe netværk. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med bl.a. engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger, samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. 
 
Som rekonstruktør udnytter Carsten effektivt sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Det er især på nødlidende rejseudbydere samt håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder.
 
Derudover har Carsten en lang undervisningserfaring i finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt reglerne om konkurskarantæne. Ydermere har Carsten i 2019 bidraget med fagbogen Finansielle Leasingaftaler (Karnovs Forlag). 
 
Bestyrelsesformand, Foreningen af Danske Insolvensadvokater
 
Møderet, Landsret 1990

Cand.jur., 1985

Carsten skaber engagement og trivsel i de teams, han indgår i, og han udstråler myndighed i sin mentorrolle. Hans mål er at være ”ambassadør” for den kultur, der fremmer fælles, åbne, gensidige og trygge udfordringer, så ud-af-boksen-løsninger kreeres.

Carsten har en stærk interesse for fremtidens ledelse, processer, innovation, videndeling og undervisning. Han arbejder ud fra, at det er i relationen mellem mennesker, at refleksionerne foregår, og at det i er udvekslingen af refleksionerne, at drivkraften er til at nå nye og ikke før sete løsninger.”


Du kan se alle JUC's kurser inden for insolvensret, rekonstruktion og tvangsinddrivelser her.