Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Carsten Koch

Formand i Væsktfonden

Carsten Koch er formand i Vækstfonden. Han er tidligere adm. direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor han fratrådte i 2011. Tidligere har han bl.a. været adm. direktør i Danske Invest og såvel skatte- som sundhedsminister i årene fra 1994 til 2000.

I dag besidder Carsten Koch flere tillidsposter – bl.a. som formand for bestyrelserne i Udviklingsselskabet By & Havn, Københavns Havns Pensionskasse, FredericiaC Arealudviklingsselskab og Forca samt formand for Beskæftigelsesrådet.

Carsten Koch tiltrådte som formand for Vækstfondens bestyrelse 1. februar 2012.