Om JUC

Undervisere

Tilbage

Carsten Raad Petersen

Fagdirektør i Miljø & Samarbejder i HOFOR

Carsten Raad Petersen er fagdirektør for Miljø & Samarbejder i HOFOR med ansvar for klimatilpasning, vandressourcer og miljø. HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed, med mere end 1.000 medarbejdere, en million kunder i hovedstadsområdet og med anlægsaktiver på 24 milliarder kroner.

Carsten har mange års erfaring i offentlig regi med myndigheds- og planlægningsopgaver, drift af vand og spildevandsforsyninger og projekter inden for miljø og klimatilpasning. Han har praktisk erfaring med organisering og ledelse af samarbejder mellem kommuner og offentligt ejede forsyningsvikrsomheder, bl.a. fælles klimatilpasningsprojekter.