Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Carsten Raad Petersen

Fagdirektør, Miljø & Samarbejder hos HOFOR

Carsten Raad Petersen er fagdirektør for Miljø & Samarbejder hos HOFOR med ansvar for klimatilpasning, vandressourcer og miljø. HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed, med mere end 1.000 medarbejdere, en million kunder i hovedstadsområdet og med anlægsaktiver på 24 milliarder kroner.

Carsten Raad Petersen har mange års erfaring i offentlig regi med myndigheds- og planlægningsopgaver, drift af vand og spildevandsforsyninger og projekter inden for miljø og klimatilpasning. Han har praktisk erfaring med organisering og ledelse af samarbejder mellem kommuner og offentligt ejede forsyningsvirksomheder, bl.a. fælles klimatilpasningsprojekter.