Om JUC

Undervisere

Tilbage

Cathrine Serup Raasdal

Fuldmægtig, cand.jur. hos Datatilsynet.

Cathrine Serup Raasdal er fuldmægtig og cand. jur. hos Datatilsynet. Hun har tidligere arbejdet som student hos Anklagemyndigheden.

I Datatilsynet er Cathrine tilknyttet tilsynsenheden, som har ansvaret for Datatilsynets planlagte tilsyn samt tilsynets ad hoc tilsyn vedrørende brud på persondatalovens sikkerhedskrav. Cathrine har i 2016 bl.a. foretaget tilsyn med en række kommuners samt private virksomheders overholdelse af persondataloven.

Herudover beskæftiger Cathrine sig med sager vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder behandling af virksomheders ansøgning om godkendelse af bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules). Hun har endvidere deltaget i arbejdet med Datatilsynets første afgørelser vedrørende søgemaskiners behandling af personoplysninger.