Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Cecile Christensen

Vicedirektør og chef for digital transformation på Det Kongelige Bibliotek

Cecile Christensen er tidligere chef for Digitalisering og Innovation i Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, hvor hun havde ansvaret for digitalisering af en række af kommunens store projekter som skærmbetjening, booking, smart betaling, robotics mv.

I Københavns Kommune var hun ansvarlig for kommunens kommunikationsplatform og sociale medier, og havde endvidere ansvaret for driften af en del af kommunens it-løsninger.

I Københavns kommune er informationssikkerhedsopgaven organiseret centralt i økonomiforvaltningen, men de enkelte forvaltninger er ansvarlige for den praktiske implementering databeskyttelsesforordningen og awareness i forhold til forvaltningens medarbejdere, og Cecile var således ansvarlig for implementeringen af forordningen i Kultur og Fritidsforvaltningen.

Cecile Christensen er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen med ansvar for NemID og informationssikkerhed og var blandt andet med til at udarbejde regeringens Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi.