Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Charlotte Maria Jensen

Erhvervsjuridisk rådgiver og Director hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Charlotte Maria Jensen er erhvervsjuridisk rådgiver og Director hos Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Her rådgiver Charlotte om tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud, herunder ifm. fastlæggelse af udbudsstrategi og udarbejdelse af kontrakt- og udbudsmateriale samt generel vejledning undervejs i processen. Charlotte Maria Jensen har erfaring med indkøb af mange forskellige typer af anskaffelser, bl.a. tjenesteydelseskontrakter på socialområdet, infrastruktur og rammeaftaler til brug for vareanskaffelser. Charlotte har endvidere erfaring med udbud af forsikringsydelser.

Charlotte Maria Jensen er erhvervsjuridisk rådgiver, Director hos Poul Schmith/Kammeradvokaten.