Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Christian B. Prophet-Rannow

Advokat og partner hos Skau Reipurth & Partnere

Christian B. Prophet-Rannow er advokat og partner hos Skau Reipurth & Partnere, hvor han beskæftiger sig med komplekse entrepriseretlige og udbudsretlige problemstillinger. Han bistår bl.a. klienter i transaktioner, der kræver udarbejdelse af entreprisekontrakter, rådgiveraftaler m.v. samt bistår klienter i entrepriseretlige tvister ved de almindelige domstole eller ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Christian B. Prophet-Rannow er specialiseret i byggeriets retsforhold og har mange års erfaring fra advokatbranchen samt fra tidligere ansættelse i Dansk Byggeri, hvor han har været chef for Dansk Byggeris juridiske afdeling gennem en årrække. Gennem sin ansættelse i Dansk Byggeri har han været dybt involveret i de rammevilkår, der er gældende i bygge- og anlægssektoren.

Han har omfattende undervisningserfaring fra talrige kurser for byggeriets aktører, ligesom han gennem mange år har undervist i Obligationsret og Tingsret på Københavns Universitet.

B. Prophet-Rannow er endvidere tidligere suppleant i Udvalget til revision af byggeriets aftalesystem (AB-systemet) (AB-udvalget).