Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Christian K. Clasen

Advokat og Managing Partner hos Norrbom Vinding

Christian K. Clasen er advokat og Managing Partner hos Norrbom Vinding, og beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten.

Christian har interesseområder inden for bl.a. kollektiv arbejdsret for både private og offentlige arbejdsgivere, herunder arbejdsgiverforeninger, medarbejderforhold ved virksomhedsoverdragelser og rekonstruktioner af virksomheder, samt sportsret og de særlige problemstillinger af arbejdsretlig karakter knyttet hertil.

Derudover har Christian K. Clasen interesseområder inden for virksomheders sociale ansvar (CSR) – særligt med fokus på kravene i international arbejdsret, og ligebehandling inden for såvel ansættelsesretten som den kollektive arbejdsret.