Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Christian Østrup

Teamleder og chefkonsulent i Miljøministeriet

Christian Østrup har med sine mange års arbejde i Justitsministeriets, Transportministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets departementer en meget stor viden om de juridiske discipliner, der er relevante for et ministerium og andre offentlige myndigheder. Det drejer sig navnlig om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, forfatningsret, offentlighedslov samt lovgivningen på Miljø- og Fødevareministeriets samt Transportministeriets område.

Christian Østrup har også et indgående kendskab til lovgivningsproceduren og stor erfaring med forberedelse, udarbejdelse og gennemførelse af lovforslag og administrative forskrifter (bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger).

Med sin mangeårige undervisningsvirksomhed som lektor i EU-ret på Københavns Universitet og på forskellige kurser, har han et solidt kendskab til EU-retten og stor undervisningserfaring. Christian Østrup er medforfatter til bogen "Loven - Om udarbejdelse af lovforslag" (Djøf, 2002), der indeholder en gennemgang af lovgivningsproceduren.

Christian underviser bl.a. på det meget roste kursus "Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter" hos JUC, hvor han har fået meget ros for sin undervisningsform:

"Christian Østrup var helt enestående og virkelig god til at gøre stoffet interessant."

  • Peter Hyldborg, Fuldmægtig, Spillemyndigheden.

"Christian Østrup er en faglig kompetent underviser."

  • Lotte Bank Vester, fuldmægtig, Færdselsstyrelsen.