Om JUC

Undervisere

Tilbage

Christina Steen

Partner i Horten

Christina Steen har et indgående kendskab til erstatnings- og forsikringsretlige forhold i erhvervsrelaterede tvister. Christina beskæftiger sig særligt med tvister inden for produktområdet Financial Lines (professionsansvar, bestyrelses- og direktionsansvar, kriminalitets- og cyberforsikringer). I kraft af sit arbejde med professionsansvarssager har hun beskæftiget sig med en række retsområder, idet repræsentation af advokater, revisorer og tekniske rådgivere har berøringsflade med adskillige retsområder.

I kraft af sine ansættelser i såvel forsikringsbranchen som i advokatbranchen har Christina oparbejdet en stor erfaring med og indsigt i udarbejdelse og fortolkning af forsikringsbetingelser og policevilkår inden for en bred vifte af forsikringsprodukter. Hun bistår derfor ofte med vurdering af spørgsmål om forsikringsdækning og med ”legal review” i tilknytning til godkendelse af forsikringsvilkår.

Med sin møderet for Højesteret er Christina en særdeles erfaren procedør.