Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Christine Collin

Chef for bæredygtighedsrådgivning i byggeri hos Sweco

Som chef for bæredygtighedsrådgivning i byggeri hos Sweco, står Christine Collin i spidsen for den forsatte udvikling i den ny etablerede selvstændige Business Unit i Byggeri hos Sweco. Christine får i tæt samspil med teamlederne i Øst og Vest ansvaret for at videreudvikle et stærkt fagligt miljø gennem intern kompetenceudvikling, rekruttere ind til et dedikeret og fokuseret fagområde samt bygge videre på det gode integrerede samarbejde på tværs af divisionerne.

Christine er ekspert indenfor særligt kvantificerbar bæredygtighed i byggeriet herunder klimaberegninger og livscyklusvurderinger (LCA), EU Taksonomi og certificeringer. Hun har beskæftiget sig med LCA som designværktøj siden 2013 og underviser bl.a. på Rådet for Bæredygtigt Byggeris LCA- og EU taksonomi kurser. Christine har udover sit almindelige konsulentarbejde også arbejdet med udvikling og innovation og det daglige arbejde med bæredygtighed i byggeriet er således også blevet kommunikeret i flere konferenceartikler. Christine har erfaring med LCA på alle niveauer af det byggede miljø, fra materialer, bygningsdele og bygninger til infrastrukturprojekter og byområder.

Som projektleder og skribent på flere tekniske rapporter om CO2 - herunder rapporten -Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg- og -CO2 besparelser ved byggeri i træ- har Christine oparbejdet konkret viden om CO2-udledninger ved forskellige materialer og løsninger. De seneste to år har Christine i Sweco også arbejdet med forandringsledelse i organisationer, dels gennem vidensopbygning og gennem implementering af konkrete tiltag og værktøjer, som klæder fagingeniører og arkitekter på til at rådgive om fx mindre klimabelastende løsninger i designfaserne.