Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Claus Ditlev Poulsen

Funktionschef, Banking & Wealth Compliance hos Nykredit

Claus Ditlev Poulsen er funktionschef for Banking & Wealth Compliance i Nykredit koncernens compliancefunktion. Claus beskæftiger sig som chef for banking & wealth compliance hovedsageligt med compliance indenfor kapitalmarkedsområdet og bankrelaterede områder.

Han har endvidere som tidligere complianceansvarlig i et mindre pengeinstitut erfaring med compliance i mindre institutter samt rapportering og planlægning af complianceindsatsen i forbindelse hermed.

Claus Ditlev Poulsen er særligt fokuseret på værdiskabende compliance indenfor markedsvendte enheder, herunder fokuseret på hvordan allerede eksisterende processer kan tilpasses til imødegåelse af compliance risici således ændringer skaber mindst mulig modstand hos den enkelte medarbejder. Claus er endvidere en erfaren underviser bl.a. fra interne kurser om markedsmisbrug.