Undervisere

Tilbage

Claus Rohde

Landsdommer ved Vestre Landsret

Claus Rohde er landsdommer ved Vestre Landsret. Han har tidligere været professor på Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviste i lejeret. Han er kommentator på Karnovs Leje- og Boliglove, der indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser m.v. Derudover er han forfatter til en række artikler og bøger om lejeretlige spørgsmål.

Claus er netværksleder for JUCs netværk i lejeret og har derudover undervist på mange forskellige kurser inden for lejeret hos JUC. Blandt de mange emner som Claus har holdt kurser i er bl.a. fastsættelse og regulering af lejens størrelse i boligforhold, omkostningsbestemt leje, økonomiske sammenbrud i lejeforhold samt mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold.

På kurset Årlig lejeretlig opdatering underviser han sammen med Hans Henrik Edlund. Her fungerer Claus som ekspert i boliglejeretten mens Hans Henrik i større grad varetager nyheder inden for erhvervslejeretten. Det giver et perfekt mix af kompetencer.

Claus Rohde