Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Claus Rohde

Landsdommer ved Vestre Landsret

Claus Rohde er landsdommer ved Vestre Landsret. Han har tidligere været professor på Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviste i lejeret. Han er kommentator på Karnovs Leje- og Boliglove, der indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser m.v. Derudover er han forfatter til en række artikler og bøger om lejeretlige spørgsmål.

Claus har derudover undervist på mange forskellige kurser inden for lejeret hos JUC. Blandt de mange emner som Claus har holdt kurser i er bl.a. fastsættelse og regulering af lejens størrelse i boligforhold, omkostningsbestemt leje, økonomiske sammenbrud i lejeforhold samt mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold.

På kurset Årlig lejeretlig opdatering underviser han sammen med Hans Henrik Edlund. Her fungerer Claus som ekspert i boliglejeretten mens Hans Henrik i større grad varetager nyheder inden for erhvervslejeretten. Det giver et perfekt mix af kompetencer.

Claus Rohde