Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Conny Stina Nielsen

Funktionsleder, kontoret for Person og Datakontrol hos SKAT

Conny Nielsen er funktionsleder i SKAT og udannet Master i SKAT.

Hun er ansvarlig for projekt ”Særlige kontroloplysninger fra politiet”. Projektet formål er, at modtage og behandle de underretninger som SKAT modtager fra Hvidvasksekretariatet.
Projektets overordnede formål er, at indsatsen skal mindske skattegabet og påvirke modspillernes adfærd.

Oplysninger fra hvidvasksekretariatet giver SKAT en indgangsvinkel til sagerne med kontrol af sort økonomi. SKATs kontrol tager udgangspunkt i oplysningerne om atypiske transaktioner på bankkonti, eller mangel på transaktioner på bankkonti, som ellers er almindelige i den pågældende branche. Hvidvaskoplysningerne gør at projektet kan målrette og effektivisere kontrolindsatsen, bidrage til at synliggøre opdagelsesrisikoen og dermed øge regelefterlevelsen og minimere skattegabet.

Projektet vil udarbejde analyser og dokumentere særlige risikoområder, som SKAT bør være opmærksomme på i bestræbelsen på, at målrette kontrolindsatsen.