Om JUC

Undervisere

Tilbage

Daiga Grunte-Sonne

Director og advokat hos Kromann Reumert

Daiga Grunte-Sonne rådgiver primært om persondata-, markedsførings-, forbruger- og IP-ret. Hun har opnået international certificering inden for europæisk databeskyttelsesret (CIPP/E).

Daiga beskæftiger sig bredt med persondataretlige problemstillinger inden for en række brancher, hvor hun rådgiver om blandt andet reglerne for samtykke, kravene for saglig behandling, brug af persondata til specifikke formål, forhandling af og krav til databehandleraftaler og problemstillinger i forbindelse med tredjelandsoverførsler. Hun har også betydelig erfaring med at lede større complianceprojekter. Hun bistår blandt andet med at udarbejde og implementere bindende virksomhedsregler (BCR), persondataretlige problemstillinger i transaktioner, og hun håndterer komplekse vurderinger i krydsfeltet med andre retsområder, såsom særregler inden for sundhedssektoren og den finansielle sektor.

Herudover beskæftiger Daiga sig med markedsførings- og forbrugerretlige forhold inden for alle sektorer, blandt andet reglerne om spam, vildledende markedsføring, markedsføring på de sociale medier, miljømarkedsføring, loyalitetsprogrammer, prismarkedsføring, onlinehandel og god markedsføringskik. Daiga har også erfaring med problemstillinger i krydsfeltet mellem markedsføringsretten og andre retsområder, eksempelvis databeskyttelse, fødevareregulering og reglerne vedrørende sundhedsydelser. Daiga rådgiver desuden om reglerne for at anvende cookies og lignende teknologier, samkøring af data, tracking, målrettet markedsføring på bagrund af online adfærd, profilering samt indgåelse af kontraktgrundlag i forbindelse hermed og udveksling af data mellem parterne.

Endelig rådgiver hun om IP-retlige forhold, såsom produktefterligninger, brug af andre forretningskendetegn, varemærkerettigheder samt visse problemstillinger inden for design- og ophavsret. I sin rådgivning har Daiga fokus på løsninger, som er kommercielle og praktisk anvendelige, så de regulatoriske krav så nemt som muligt kan implementeres i forretningen.