Undervisere

Tilbage

Dan Stampe-Terkildsen

Of Counsel hos Lundgrens

Dan Stampe-Terkildsen er Of Counsel hos Lundgrens Advokatfirma, hvor han er specialist i rets- og voldgiftssager. Han har ydermere fokus på retssager med et internationalt element samt internationale voldgiftssager.

Dan Stampe-Terkildsen fungerer ofte som voldgiftsdommer ved samtlige førende voldgiftsinstitutter og har endvidere fungeret som ekspertvidne om dansk ret ved domstole, primært i USA.

Dan har mange års erfaring som underviser på Københavns Universitet, CBS og hos JUC.