Om JUC

Undervisere

Tilbage

Daniella Elkan

Advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Daniella har tidligere arbejdet som Referendar for generaladvokat Henrik øe ved EU-Domstolenn, hvor hun bistod ved udarbejdelsen af generaladvokatens forslag til afgørelser i sager, der verserer for EU-Domstolen. Dermed har hun erfaring med et bredt udsnit af EU-retten, ligesom hun har solid erfaring med EU-Domstolens daglige virke.

Daniella har også erfaring som advokat ved Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor hun rådgav offentlige myndigheder om EU-retlige problemstillinger og førte retssager herom for danske domstole.