Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Daniella Elkan

Advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Daniella Elkan er advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. Daniella har tidligere arbejdet som Referendar for generaladvokat Henrik Øe ved EU-Domstolen, hvor hun bistod ved udarbejdelsen af generaladvokatens forslag til afgørelser i sager, der verserer for EU-Domstolen. Dermed har hun erfaring med et bredt udsnit af EU-retten, ligesom hun har solid erfaring med EU-Domstolens daglige virke.

Daniella Elkan har også erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder om EU-retlige problemstillinger og førte retssager herom for de danske domstole.