Undervisere

Tilbage

Ebbe Melchior

Cand.jur. og Senior Tax Manager hos Revitax

Ebbe Melchior er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTL). Han har arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvorefter han skiftede til den private rådgivningssektor. Siden 1. april 1998 har Ebbe været ansat hos Revitax.

Ebbe Melchior har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver. Herudover er Ebbe medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.